TIN TỨC MỚI NHẤT

Chia sẻ cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ May

Hội thảo: “Chia sẻ cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ May” phối hợp với Công ty TNHH Fashion Garments 2

Chuyên đề “Nhân sự thời kỳ 4.0”

Nội dung chuyên đề tập trung các vấn đề: Nhận diện bản thân mình; Hiểu rõ về công nghệ 4.0; Trang bị kỹ năng cần có của nhân sự 4.0.

Chia sẻ cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ Giày

Hội thảo “Chia sẻ cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên ngành Công nghệ Giày” và ký kết thỏa thuận hợp tác Công ty TNHH ECCO

Thông báo Đánh giá môn học Học kỳ 1 Năm học 2018 - 2019

Thông báo Đánh giá môn học Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH