Cựu Sinh viên Ban chấp hành Hội Cựu Sinh viên trường Sonadezi

Ban chấp hành Hội Cựu Sinh viên trường Sonadezi

Được thành lập vào ngày kỷ niệm 05 năm thành lập trường 01/06/2010. Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi gồm 05 thành viên.

 

BCH Hoi Cuu Sv

 

STT Họ và tên Chức vụ  Email
1 Trương Thị Lâm Thủy Trưởng ban lamthuy.dn@gmail.com
2 Huỳnh Thị Kim Vui Thành viên huynhthikimvui@gmail.com
3 Nguyễn Triệu Tiến Thành viên alytien_0918438684@yahoo.com
4 Đinh Minh Quyền Thành viên minhquyen2112@yahoo.com.vn
5 Trần Thị Ngọc Lan Thành viên ngoclanttsf@gmai.com

 

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 11
Tổng truy cập: 8721438