Ban chấp hành

bchcd

 

BCH Công đoàn Cơ sở Trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi
Khóa I Nhiệm kỳ 2013 - 2018
 
1. Đ/c Trần Thanh Ngoan    : Chủ tịch

 

2. Đ/c Hoàng Trọng Quang  : Phó chủ tịch

 

3. Đ/c Trịnh Văn Hưởng      : Ủy viên

 

4. Đ/c Mai Thị Thu             : Ủy viên

 

5. Đ/c Phạm Thị Minh         : Ủy viên
 
6. Đ/c Nguyễn Thị Lam       : Ủy viên
 
7. Đ/c Nguyễn Ngọc Minh    : Ủy viên
 
 
Ủy ban Kiểm tra
 
1. Đ/c Trịnh Văn Hưởng    : Chủ nhiệm

2. Đ/c Ngô Phi Minh          : Ủy viên 

3. Đ/c Phan Phương Đức    : Ủy viên
 
Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 13
Tổng truy cập: 9483882