Sinh viên Đánh giá môn học

Đánh giá môn học

Đánh giá môn học HK1 năm học 2016-2017

 
 
Sinh viên bấm vào tên lớp mình để đến đường link phiếu đánh giá môn học.(Hướng dẫn Đánh giá môn học)
 

 

Tất cả sinh viên Khóa 12 đánh giá môn Anh văn Toeic 1 - Khóa 12 theo đường link này: Đánh giá Môn Anh văn Toeic 1 - Khóa 12 

 
 I/ KHOA CN MAY-GIÀY
 
 

KHÓA 10:

1. K10GD1

 

 

 

   

KHÓA 11:

1. K11GD1

 

2. K11GD2 

 3. K11MM1
   

KHÓA 12:

1. K12GD1

 

2. K12GD2

 

1. K12MM1

 

 

2. K12MM2

 
II/ KHOA QUẢN TRỊ
 
       KHÓA 10:
 

3. K10KT 

   KHÓA 11:
1. K11QT1                                              
 

3. K11TC

 

 

4. K11KT 

  KHÓA 12:
1. K12QT1                                           

 

3. K12KT

  

4. K12NHKS  

 

 

III/ KHOA NGOẠI NGỮ:

 

 
KHÓA 10:

 

   KHÓA 11:

 

2. K11AV3

 

  KHÓA 12:
 

2. K11AV3                                       

  
IV/ KHOA XÂY DỰNG
  
 
KHÓA 10:
 
   KHÓA 11:  
  KHÓA 12:  
 
V/ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
  

KHÓA 12:                      

1. K12CNTT                                 

 
 

KHÓA 11:

1. K11CNTT

 

 

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 15
Tổng truy cập: 7745934