Sinh viên Đánh giá môn học

Đánh giá môn học

Đánh giá môn học HK1 năm học 2017-2018

 
 
Sinh viên bấm vào tên lớp mình để đến đường link phiếu đánh giá môn học.
 
 
 I/ KHOA CN MAY-GIÀY
 
 

KHÓA 11:

1. K11MM1

 

2. K11MM2 

 

3. K11GD1

 

4. K11GD2

 

   

KHÓA 12:

1. K12MM1

 

2. K12MM2 

 

3. K12GD1

 

 

4. K12GD2

 

 KHÓA 13

1.K13MM

 

 

 

 2. K13DG
 
II/ KHOA QUẢN TRỊ
 

 

KHÓA11

 

1.K11QT

 

2.K11TC

3.K11KT

 

KHÓA 12

 

1. K12QT

 

2. K12DL-NHKS

 3.K12KT

 

 

 

KHÓA 13

1.K13 

 

 
 
III/ KHOA XÂY DỰNG
 

 

KHÓA 11

 

1. K11XD

 

KHÓA 12

 

1. K12XD

 

KHÓA 13

 

1.K13XD

 IV/ KHOA NGOẠI NGỮ
 
 

KHÓA 11

 

1.K11HV

 

 

2. K11AV

 

KHÓA 12

 

1.K12HV 

 

 

 

2.K12AV

 

KHÓA 13

 

1.K13HV

 

 

2.K13AV

V/ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

 

KHÓA 11

 

1.K11CNTT

 

KHÓA 12

 

1.K12CNTT

 

KHÓA 13

 

1.K13CNTT

 

 

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 21
Tổng truy cập: 8519911