Sinh viên Đánh giá môn học

Đánh giá môn học

Đánh giá môn học HK2 năm học 2016-2017

 
 
Sinh viên bấm vào tên lớp mình để đến đường link phiếu đánh giá môn học.(Hướng dẫn Đánh giá môn học)
 

 

Tất cả sinh viên Khóa 12 đánh giá môn Anh văn Toeic 2 và môn Tin học văn phòng 2 - Khóa 12 theo đường link này:

Môn Anh văn Toeic 2

Môn Tin học văn phòng 2 

 
 I/ KHOA CN MAY-GIÀY
 
 

KHÓA 11:

1. K11MM1

 

2. K11MM2 

 

3. K11GD1

 

4. K11GD2

 

   

KHÓA 12:

1. K12MM1

 

2. K12MM2 

 

3. K12GD1

 

 

4. K12GD2

   

 

 
 
II/ KHOA QUẢN TRỊ
 
        KHÓA 11:
1. K11QT1                                              
  

3. K11TC

 

 

4. K11KT 

  KHÓA 12:
1. K12QT1                                           

 

3. K12KT

  

 

   

  

 

 

III/ KHOA NGOẠI NGỮ:

 

 
KHÓA 11:
 

  

3. K11AV3

 

4. K11HV

  KHÓA 12:
 

 

3. K12HV

 

   

2. K11AV3                                       

  
IV/ KHOA XÂY DỰNG
  
     
   KHÓA 11:  
  KHÓA 12:  
 
V/ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
  

KHÓA 11:                      

1. K11CNTT                                 

 
 

KHÓA 12:                      

1. K12CNTT   

 

 

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 19
Tổng truy cập: 8203084