Lịch thi

Thông báo thi TOEIC nội bộ ngày 05/06/2016
THÔNG BÁO THI TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A,B KỲ THI NGÀY 07/05/2016
Thi TOEIC nội bộ. Kỳ thi ngày 13/03/2016
Thi Tin học Quốc gia trình độ A, B. Kỳ thi ngày 16/08/2015.
Trung tâm THNN thông báo thi Tin học trình độ A, B Quốc gia. Kỳ thi ngày 20/03/2016
Trung tâm Tin học Ngoại ngữ thông báo kỳ thi TOEIC nội bộ ngày 13/03/2016.