Trung tâm THNN Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

  • Tin học:
 
LỚP
HỌC PHÍ
GIỜ HỌC
NGÀY HỌC
KHAI GIẢNG
KẾT THÚC
Tin học văn phòng
(Tin học A)
550.000đ (60 tiết)
19h15-20h45
2-4-6
02/03/2016
 
Tin học quản lý
(Tin học B)
600.000đ (80 tiết)
17h30-19h45
3-5
01/03/2016
 
Luyện thi Tin học A
300.000đ
(30 tiết)
18h00-20h15
2-4-6
22/02/2016
 

 

  •  Anh văn:
LỚP
HỌC PHÍ
GIỜ HỌC
NGÀY HỌC
KHAI GIẢNG
KẾT THÚC
Anh văn
Giao tiếp căn bản
450.000đ (48 tiết)
19h15-20h45
2-4-6
02/03/2016
 
Luyện thi TOEIC
1.500.000đ (90 tiết)
18h00-21h00
2-4-6
22/02/2016
 
Anh văn Giao tiếp 1
550.000đ (48 tiết)
17h30-19h00
2-4-6
02/03/2016
 
 Anh văn
Giao tiếp căn bản
 450.000đ
(48 tiết)
17h30-19h00
 2-4-6 04/03/2016  
           

 

  •  Nhật văn:
LỚP
HỌC PHÍ
GIỜ HỌC
NGÀY HỌC
KHAI GIẢNG
KẾT THÚC
Tiếng Nhật căn bản
450.000đ (48 tiết)
19h15-20h45
2-4-6
02/03/2016
 
Tiếng Nhật căn bản
 450.000đ (48 tiết)
17h30-19h45
3-5
01/03/2016
 

 

  • Hoa văn:
LỚP
HỌC PHÍ
GIỜ HỌC
NGÀY HỌC
KHAI GIẢNG
KẾT THÚC
Tiếng Hoa căn bản
450.000đ (48 tiết)
19h15-20h45
2-4-6
04/03/2016
 
 Tiếng Hoa căn bản
450.000đ (48 tiết)
17h30-19h45
3-5
03/03/2016
 

 

  • Hàn văn:
LỚP
HỌC PHÍ
GIỜ HỌC
NGÀY HỌC
KHAI GIẢNG
KẾT THÚC
Tiếng Hàn căn bản
450.000đ (48 tiết)
19h15-20h45
2-4-6
02/03/2016
 
Tiếng Hàn căn bản
450.000đ (48 tiết)
17h30-19h45
3-5
03/03/2016
 
Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 14
Tổng truy cập: 8715814