Năm 2010

 

   KHỐI A

         

           Đề thi Toán           Đề thi Lý

 

           Đáp án Toán         Đề thi Hoá

 

           Đáp án Lý              Đáp án Hoá

 

 

   KHỐI A - Cao đẳng

 

           Đề thi Toán            Đề thi Lý

 

           Đề thi Hoá              Đáp án Toán

 

           Đáp án Lý               Đáp án Hoá

 

 

   KHỐI B

 

           Đề thi Toán            Đề thi Sinh

 

           Đề thi Hoá              Đáp án Toán

 

           Đáp án Sinh           Đáp án Hoá

 

 

   KHỐI B - Cao đẳng

 

           Đề thi Toán            Đề thi Sinh

 

           Đề thi Hoá              Đáp án Toán

 

           Đáp án Sinh           Đáp án Hoá

 

           

   KHỐI C

 

           Đề thi Địa               Đề thi Văn

 

           Đề thi Sử                Đáp án Địa

 

           Đáp án Văn            Đáp án Sử

 

 

   KHỐI C - Cao đẳng

 

           Đề thi Địa               Đề thi Văn

 

           Đề thi Sử                Đáp án Địa

 

           Đáp án Văn            Đáp án Sử

 

 

   KHỐI D

 

           Đề thi Đức              Đề thi Văn

 

           Đề thi Trung           Đề thi Toán

 

           Đề thi Pháp            Đề thi Nhật

 

           Đề thi Anh              Đáp án Đức

 

           Đáp án Văn            Đáp án Trung

 

           Đáp án Toán          Đáp án Pháp

 

           Đáp án Nhật          Đáp án Nga

 

           Đáp án Nga           Đáp án Anh           

 

 

   KHỐI D - Cao đẳng

   

           Đề thi Văn             Đề thi Trung

 

           Đề thi Toán           Đề thi Pháp

 

           Đề thi Nga             Đề thi Anh

 

           Đáp án Văn           Đáp án Trung

 

           Đáp án Toán         Đáp án Pháp

 

           Đáp án Nga          Đáp án Anh

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 16
Tổng truy cập: 8659224