Năm 2011

 

   KHỐI A

 

           Đề thi Toán           Đề thi Lý

 

           Đề thi Hoá             Đáp án Toán

           

           Đáp án Lý              Đáp án Hoá

 

 

   KHỐI A - Cao đẳng

 

           Đề thi Toán           Đề thi Lý

 

           Đề thi Hoá             Đáp án Toán

 

           Đáp án Lý              Đáp án Hoá

 

 

   KHỐI B

 

          Đề thi Toán             Đề thi Sinh

 

          Đề thi Hoá               Đáp án Toán

 

          Đáp án Sinh            Đáp án Hoá

 

 

   KHỐI B - Cao đẳng

 

          Đề thi Toán             Đề thi Sinh

 

          Đề thi Hoá               Đáp án Toán

 

          Đáp án Sinh            Đáp án Hoá

 

 

   KHỐI C

 

          Đề thi Địa                 Đề thi Văn

 

          Đề thi Sử                  Đáp án Địa

 

          Đáp án Văn             Đáp án Sử

 

 

   KHỐI C - Cao đẳng

 

          Đề thi Địa                Đề thi Văn

 

          Đề thi Sử                 Đáp án Địa

 

          Đáp án Văn            Đáp án Sử

 

 

   KHỐI D

 

          Đề thi Đức              Đề thi Trung

 

          Đề thi Toán            Đề thi Nhật

 

          Đề thi Nga              Đề thi Anh

 

          Đáp án Đức           Đáp án Văn

 

          Đáp án Trung        Đáp án Toán

 

          Đáp án Pháp         Đáp án Nhật

 

          Đáp án Nga           Đáp án Anh

 

                   

   KHỐI D - Cao đẳng

 

          Đề thi Văn             Đề thi Trung

 

          Đề thi Toán           Đề thi Pháp

 

          Đề thi Nga             Đề thi Anh

 

          Đáp án Văn           Đáp án Trung

 

          Đáp án Toán         Đáp án Pháp

 

          Đáp án Nga           Đáp án Anh

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 10
Tổng truy cập: 8591567