Năm 2012

 

   KHỐI A

 

           Đề thi Hoá            Đáp án Hoá

 

 

   KHỐI A1

 

           Đề thi Anh             Đáp án Anh

 

 

   KHỐI A1D1 - Cao đẳng

        

           Đề thi Anh             Đáp án Anh

 

 

 

   KHỐI AA1

 

           Đề thi Toán           Đề thi Lý

 

           Đáp án Toán         Đáp án Lý

 

 

   KHỐI AA1 - Cao đẳng

 

          Đề thi Lý                 Đáp án Lý

 

   

   KHỐI AA1BD - Cao đẳng

 

           Đề thi Toán           Đáp án Toán

 

           

   KHỐI AB - Cao đẳng

 

           Đề thi Hoá             Đáp án Hoá

 

 

   KHỐI B

 

           Đề thi Toán           Đề thi Sinh

 

           Đề thi Hóa             Đáp án Toán

 

           Đáp án Sinh          Đáp án Hóa

 

 

   KHỐI B - Cao đẳng

 

           Đề thi Sinh            Đáp án Sinh

 

 

   KHỐI C

 

           Đề thi Địa              Đề thi Văn

 

           Đề thi Sử               Đáp án Địa

 

           Đáp án Văn           Đáp án Sử

 

 

   KHỐI C - Cao đẳng

 

           Đề thi Địa               Đề thi Sử

 

           Đáp án Địa            Đáp án Sử

 

 

   KHỐI D

 

           Đề thi Đức             Đề thi Văn

 

           Đề thi Trung          Đề thi Toán

 

           Đề thi Pháp           Đề thi Nhật

 

           Đề thi Nga             Đề thi Anh

 

           Đáp án Đức          Đáp án Văn

 

           Đáp án Trung       Đáp án Toán

 

           Đáp án Pháp        Đáp án Nhật

 

           Đáp án Nga          Đáp án Anh

 

 

   KHỐI D - Cao đẳng

 

           Đề thi Trung         Đề thi Pháp

 

           Đề thi Nga            Đáp án Trung

 

           Đáp án Pháp        Đáp án Nga

 

   KHỐI D - Cao đẳng

 

           Đề thi Văn             Đáp án Văn

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 16
Tổng truy cập: 8659225