Năm 2013

 

    KHỐI A

 

           Đề thi Hoá            Đáp án Hoá

 

          

    KHỐI A1

 

           Đề thi Anh             Đáp án Anh

 

 

    KHỐI A1D1 - Cao đẳng

 

           Đề thi Anh             Đáp án Anh

 

 

    KHỐI AA1

 

            Đề thi Toán           Đề thi Lý

 

            Đáp án Toán         Đáp án Lý

 

 

    KHỐI AA1 - Cao đẳng

 

             Đề thi Lý                Đáp án Lý

 

 

    KHỐI AABD1 - Cao đẳng

 

             Đề thi Toán           Đáp án Toán

 

 

    KHỐI AB - Cao đẳng

 

             Đề thi Hoá             Đáp án Hoá

 

 

    KHỐI B

 

             Đề thi Toán            Đề thi Sinh

 

             Đề thi Hóa              Đáp án Toán

 

   Đáp án Sinh           Đáp án Hóa

 

 

    KHỐI B - Cao đẳng

 

             Đề thi Sinh             Đáp án Sinh

 

 

    KHỐI C

 

             Đề thi Địa               Đề thi Văn

 

             Đề thi Sử                Đáp án Địa

 

             Đáp án Văn            Đáp án Sử

 

       

    KHỐI C - Cao đẳng

 

             Đề thi Địa               Đề thi Sử

 

             Đáp án Địa             Đáp án Sử

 

 

    KHỐI D

 

             Đề thi Đức               Đề thi Văn

 

             Đề thi Trung            Đề thi Toán

 

             Đề thi Pháp             Đề thi Nhật

 

             Đề thi Nga               Đề thi Anh

 

             Đáp án Đức            Đáp án Văn

 

             Đáp án Trung          Đáp án Toán

 

             Đáp án Pháp           Đáp án Nhật

 

             Đáp án Nga             Đáp án Anh

 

 

    KHỐI D - Cao đẳng

 

             Đề thi Đức               Đề thi Trung

 

             Đề thi Pháp             Đề thi Nhật

 

             Đề thi Nga                Đáp án Đức

 

             Đáp án Trung          Đáp án Pháp

 

             Đáp án Nhật            Đáp án Nga

 

 

    KHỐI Cao đẳng - Cao đẳng

 

              Đề thi Văn                Đáp án Văn

   

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 16
Tổng truy cập: 8659226