Năm 2014

 

   KHỐI A

 

           Đề thi Hoá           Đáp án Hoá

 

     

   KHỐI A1

  

           Đề thi Anh            Đáp án Anh   

 

 

   KHỐI A1D1 - Cao đẳng

 

           Đề thi Anh            Đáp án Anh

 

 

   KHỐI AA1

 

           Đề thi Toán          Đề thi Lý

 

           Đáp án Toán        Đáp án Lý     

 

 

   KHỐI AA1 - Cao đẳng

 

           Đề thi Lý               Đáp án Lý

 

 

   KHỐI AA1BD - Cao đẳng

 

           Đề thi Toán          Đáp án Toán

 

 

   KHỐI AB - Cao đẳng

 

           Đề thi Hoá            Đáp án Hoá

 

 

   KHỐI B

 

           Đề thi Toán          Đề thi Sinh

 

           Đề thi Hóa            Đáp án Toán

 

           Đáp án Sinh         Đáp án Hóa

 

 

   KHỐI B - Cao đẳng

 

           Đề thi Sinh           Đáp án Sinh

 

 

   KHỐI C

 

           Đề thi Địa             Đề thi Văn

 

           Đề thi Sử              Đáp án Địa

 

           Đáp án Văn          Đáp án Sử

 

 

   KHỐI C - Cao đẳng

 

           Đề thi Địa              Đề thi Sử

 

           Đáp án Địa            Đáp án Sử

 

 

   KHỐI D

 

           Đề thi Văn              Đề thi Trung

 

           Đề thi Toán            Đề thi Anh

 

           Đáp án Văn            Đáp án Trung

 

           Đáp án Toán          Đáp án Anh

 

 

   KHỐI D - Cao đẳng

 

           Đề thi Trung           Đáp án Trung

 

           

   KHỐI Cao đẳng - Cao đẳng

 

           Đề thi Văn               Đáp án Văn

 

   

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 10
Tổng truy cập: 8591568