Trang chủ Sứ mạng - Tầm nhìn

Sứ mạng - Tầm nhìn

 

    • Sứ mạng: Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi chú trọng bồi dưỡng và tạo điều kiện cho sinh viên phát triển một cách toàn diện, bao gồm cả trình độ chuyên môn lẫn đạo đức và thể chất, hình thành một lực lượng lao động ưu tú sẵn sàng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp.

 

    • Tầm nhìn: Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi phấn đấu trở thành một địa chỉ đào tạo có uy tín, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

 

  • Giá trị cốt lõi:
  • Gia-Tri-Cot-Loi
Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 11
Tổng truy cập: 9483059