Lịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017 (đợt 3) - khóa 10, 11 Khoa CN May - Giày; Khoa Quản trị

Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học thông báo lịch thi Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017 khóa 10, 11 Khoa CN May - Giày; Khoa Quản trị.

 

Xem chi tiết lịch thi   

Phòng ĐT&QLKH

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 21
Tổng truy cập: 8263435