Thông báo đánh giá môn học, Học kỳ 1 năm học 2016-2017

     Căn cứ Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2016 – 2017, thực hiện công tác tổ chức đánh giá môn học, Học kỳ 1 năm học 2016-2017;

     Để công tác tổ chức đánh giá môn học đạt kết quả cao, Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học thông báo đến các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp cùng toàn thể Sinh viên Trường như sau:

- Tiếp tục áp dụng hình thức Sinh viên thực hiện đánh giá môn học qua mạng trực tuyến tại các phòng máy, thư viện, tại nhà trong khoảng thời gian sau:

+ Khóa 10, 11 : Từ ngày 28/11/2016 đến ngày 13/12/2016.

+ Khóa 12 : Từ ngày 19/12/2016 đến ngày 31/12/2016.

  •      Phòng Đào tạo và Quản lý Khoa học sẽ trực Phòng máy 5 vào thứ Năm ngày 08/12/2016thứ Năm ngày 29/12/2016 cho những Sinh viên chưa có điều kiện đánh giá được thực hiện đánh giá theo đúng quy định.

     Kính đề nghị Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp nhắc nhở Sinh viên thực hiện đánh giá môn học nghiêm túc, đúng thời gian quy định và có biện pháp đảm bảo sỹ số lớp khi tham gia đánh giá nhằm thu thập dữ liệu được chính xác, đầy đủ.

     

     Trân trọng.

 

Link đánh giá môn học: http://sonadezi.edu.vn/danh-gia-mon-hoc.html

 

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 19
Tổng truy cập: 8203118