Thông báo

Thông báo

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019, Khóa 12

Phòng Quản lý Đào tạo và Khảo thí thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 dành cho Khóa 12.   1. Thời khóa biểu học kỳ...

Chi tiết>

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019, Khóa 13

Phòng Quản lý Đào tạo và Khảo thí thông báo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 dành cho Khóa 13.   1. Thời khóa biểu học kỳ...

Chi tiết>

Lịch thi học kỳ hè - Khoa CN May - Giày, Khoa Quản trị

Phòng Quản lý Đào tạo và Khảo thí thông báo lịch thi học kỳ hè dành cho Khoa CN May - Giày, Khoa Quản trị và Khoa Kỹ thuật Công...

Chi tiết>

Thông báo lịch sinh hoạt chính trị đầu năm Khóa 12, Khóa 13 năm học 2018-2019

Phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 12, 13 lịch sinh hoạt chính trị đầu năm, năm học 2018 – 2019...

Chi tiết>

Danh sách Sinh viên dự thi tốt nghiệp (đợt 2) - năm 2018

Hội đồng thi và xét tốt nghiệp năm 2018 thông báo danh sách Sinh viên dự thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2018 (File đính kèm). Thời gian thi từ ngày 28/8...

Chi tiết>

Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2017-2018 khóa 12,13

Phòng Quản lý Đào tạo và Khảo thí thông báo lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2017-2018, Khóa 12,13. (File đính kèm)   Thời gian: Từ ngày 27/8 -...

Chi tiết>

Thông báo thay đổi lịch thi tốt nghiệp khóa 11 niên khóa 2015-2018 (lần 2)

Hội đồng thi và xét tốt nghiệp năm 2018 thông báo về việc thay đổi Lịch thi tốt nghiệp cao đẳng khoá 11 niên khóa 2015-2018 (lần 2). Thời gian...

Chi tiết>

Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2018-2019

Phòng Quản lý Đào tạo và Khảo thí thông báo về "Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2018-2019". (File đính kèm)   Ke hoach to chuc dao tao nam hoc...

Chi tiết>

Lịch học Giáo Dục Quốc Phòng năm 2018, Khóa 13

Phòng Quản lý Đào tạo và Khảo thí thông báo lịch học Giáo dục Quốc phòng năm 2018 dành cho Khóa 13. (File đính kèm)   Thời gian: Từ ngày 13/08 -...

Chi tiết>

Lịch thi tốt nghiệp khóa 11 niên khóa 2015-2018 (lần 2)

Hội đồng thi và xét tốt nghiệp năm 2018 thông báo Lịch thi tốt nghiệp cao đẳng khoá 11 niên khóa 2015-2018 (lần 2), thời gian thi từ ngày 14/8 - 15/8....

Chi tiết>

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 9
Tổng truy cập: 9660916