Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 (Khóa 13) cập nhật

Phòng Quản lý đào tạo và khảo thí thông báo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017-2018 (khóa 13) mới được cập nhật.

 

Áp dụng từ thứ 2 ngày 05/03/2018.

 

File đính kèm.

- Khoa CN May Giày: K13MM-GD 5.3

 

- Khoa Quản trị: K13QT 5.3

 

- Khoa Ngoại ngữ: K13AV-HV 5.3

 

- Khoa Kỹ thuật công nghệ: K13XD-CNTT 5.3

 

- SV theo dõi thêm Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018 để biết tuần học của mình.

 

KH daotao nam hoc 2017-2018

 

Trân trọng.

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 9
Tổng truy cập: 9660917