Thông báo đánh giá môn học Học kỳ 1 năm học 2015-2016

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc tổ chức đánh giá môn học, Học kỳ 1 năm học 2015-2016 tại Biên bản số 34/BB-CDS-ĐT&QLSV ngày 23/11/2015 về việc họp giao ban tuần 48;

Để công tác tổ chức đánh giá môn học đạt kết quả cao, Phòng Đào tạo và Quản lý Sinh viên thông báo đến các Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp cùng toàn thể Sinh viên Trường như sau:

-         Tiếp tục áp dụng hình thức Sinh viên thực hiện đánh giá môn học qua mạng trực tuyến tại các phòng máy, thư viện, tại nhà trong khoảng thời gian sau:

  •               Khóa 9, 10: Từ ngày 01/12/2015 đến ngày 11/12/2015.
  •               Khóa 11  : Từ ngày 14/12/2015 đến ngày 25/12/2015.

-         Phòng Đào tạo và Quản lý Sinh viên sẽ trực Phòng máy 5 vào thứ Ba ngày 08/12/2015thứ Ba ngày 22/12/2015 cho những Sinh viên chưa có điều kiện đánh giá được thực hiện đánh giá theo đúng quy định.

Kính đề nghị Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp nhắc nhở Sinh viên thực hiện đánh giá môn học nghiêm túc, đúng thời gian quy định và có biện pháp đảm bảo sỹ số lớp khi tham gia đánh giá nhằm thu thập dữ liệu được chính xác, đầy đủ.

Trân trọng.

 

TRƯỞNG PHÒNG

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 14
Tổng truy cập: 9483092