Thông báo về việc áp dụng ưu đãi học phí tại hệ thống TTC Edu học kỳ II, năm học 2017 - 2018

 

Nhà trường thông báo về việc áp dụng ưu đãi học phí tại hệ thống TTC Edu học kỳ II, năm học 2017-2018

(xem chi tết trong file đính kèm)

 1. Sinh viên nhận mẫu phiếu xác nhận miễn giảm học phí tại Bộ phận Công tác Sinh viên.

 2. Thực hiện điền mẫu và chuyển cho bố/mẹ xác nhận tại Công ty đang công tác

 3. Nộp lại đơn tại Bộ phận Công tác Sinh viên để được phê duyệt và hưởng ưu đãi.

 

Thời hạn nhận đơn và nộp đơn từ nay đến hết ngày 30/03/2018.

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 25
Tổng truy cập: 9487733