Thông báo về việc tiếp nhận và trả đơn cho sinh viên đang theo học tại Trường

ThongBaoSinhVien

Để sinh viên thuận tiện hơn trong việc xin xác nhận đơn từ tại Trường như: giấy xác nhận vay vốn, giấy xác nhận sinh viên, bảng điểm, chuyển điểm…, Phòng Tuyển sinh & Công tác sinh thông báo đến sinh viên kế hoạch tiếp nhận và trả kết quả các loại đơn từ cho sinh viên từ ngày 20/03/2018 như sau:

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 11
Tổng truy cập: 8666388