Thông báo về việc triển khai thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm toàn diện HSSV năm học 2017 - 2018

   

  

          Căn cứ Công văn 219/CV-BHXH ngày 19/06/2017 của Bảo hiểm xã hội Biên Hòa về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018.

          Căn cứ Công văn 476/BVĐN-NVIII ngày 16/06/2017 của Công ty Bảo Việt Đồng Nai về việc triển khai bảo hiểm toàn diện học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018.

          Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi thông báo đến  toàn thể Sinh viên thực hiện việc tham gia đóng bảo hiểm như sau: (xem file đính kèm)

 

         Thời gian và địa điểm thực hiện:

  •          Thời gian thực hiện thu:

               + Đối với sinh viên K13: Đã thu đầu năm.

           + Đối với sinh viên K11 và K12: Từ ngày 27/11/2017 đến 15/12/2017

  •         Địa điểm thu: Phòng Kế toán.

 Đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Nhà nước. Yêu cầu sinh viên các khóa thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Thông báo triển khai thu BHYT, BH toàn diện HSSV năm học 2017 - 2018

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 13
Tổng truy cập: 9483874