THƯ MỜI VIẾT BÀI BÁO CÁO KHOA HỌC CHO HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG NĂM 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CN&QT SONADEZI

CỘNG HÒA XÃ HỘI

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /TM-CDS-KXD

Đồng Nai, ngày 02 tháng 02

năm 2015

 

 

THƯ MỜI

 

Về việc: Viết bài báo cáo khoa học cho Hội thảo khoa học chuyên ngành Xây dựng Năm 2015.

 

 
 

Nhằm mục đích tăng cường nghiên cứu khoa học đóng góp cho sự phát triển của ngành Xây dựng nói chung và nâng cao chất lượng đào tạo ngành Xây dựng nói riêng, giúp công tác đào tạo trong nhà trường gắn liền với thực tiễn của ngành Xây dựng, hướng tới chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Sonadezi (15/12/1990 – 15/12/2015) và 10 năm thành lập Trường cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi (01/6/2005 – 01/6/2015). Trường Cao đẳng công nghệ và Quản trị Sonadezi tổ chức Hội thảo Khoa học chuyên ngành Xây dựng vào ngày 22 tháng 5 năm 2015.

 

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các cán bộ giảng dạy, những người làm công tác chuyên môn trong ngành Xây dựng công bố các kết quả nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau trong ngành xây dựng. Hội thảo cũng là dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, gắn nghiên cứu khoa học với thực tế, nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài Trường.

 

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các cán bộ giảng dạy, những người làm công tác chuyên môn trong ngành Xây dựng tham gia viết bài báo cáo khoa học cho Hội thảo với các nội dung sau:

 

CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO:

 

-         Công nghệ thi công xây dựng

 

-         Kết cấu công trình

 

-         Nền và móng công trình

 

-         Vật liệu xây dựng

 

-         An toàn lao động và môi trường trong xây dựng

 

-         Quản lý dự án xây dựng

 

-         Ứng dụng tin học trong xây dựng

 

-         Quy hoạch kiến trúc xây dựng

 

THÀNH PHẦN THAM GIA:

 

Các cán bộ giảng dạy và các nhà khoa học công tác tại các trường Đại học; Cao đẳng; Viện nghiên cứu; Tổ chức KHCN, các cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng; các doanh nghiệp xây dựng; các cơ quan chuyên môn (các Chủ đầu tư, Ban QLDA, tư vấn thiết kế, giám sát, thi công xây dựng, các doanh nghiệp sản xuất; kinh doanh sản phẩm; hàng hóa VLXD).

 

HÌNH THỨC THAM GIA:

 

Các hình thức tham gia hoạt động tại Hội thảo gồm:

 

-         Tham dự Hội thảo.

 

-         Có bài báo cáo Khoa học (Các báo cáo sẽ được biên tập để đăng trong Kỷ yếu Hội thảo và Ban tổ chức sẽ lựa chọn một số báo cáo để mời tác giả trình bày trong buổi Hội thảo).

 

-         Có đăng ký sản phẩm triển lãm và tài trợ (Được in logo trên phông chính Hội thảo, in logo và thông tin trên bìa phụ của Kỷ yếu Hội thảo, dựng panô tại Hội trường; sân Trường, phát tờ rơi tại sảnh Hội trường và tiếp tục được giữ quảng cáo trên sân Trường đến hết ngày kỷ niệm 10 năm thành lập Trường).

 

ĐĂNG KÝ THAM GIA:

 

-         Đăng ký viết bài báo cáo Khoa học, đăng ký sản phẩm triển lãm và tham dự Hội thảo: Theo mẫu Phiếu đăng ký kèm theo; Thời hạn đăng ký trước ngày 15/02/2015.

 

-         Thể lệ gửi bài báo cáo khoa học: Theo mẫu Quy định gửi bài báo cáo Khoa học kèm theo; Thời hạn gửi bài báo cáo khoa học trước ngày 15/4/2015.

 

-         Địa chỉ đăng ký và gửi bài báo cáo khoa học: Đăng ký viết bài báo cáo và Báo cáo khoa học gửi qua địa chỉ E-mail: minhnp@sonadezi.edu.vn

 

-         Đăng ký tham dự hội thảo: Ban tổ chức sẽ có thư mời trước khi hội thảo diễn ra (ngày 22/5/2015).

 

-         Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Khoa Xây dựng, Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi. Số 01, Đường 06A, KCN Biên Hòa 2, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0612 227 241. Thầy Ngô Phi Minh, Trưởng Khoa Xây dựng, DĐ: 0903 090 677.

 

         Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi trân trọng kính mời các cán bộ giảng dạy và các nhà khoa học công tác tại các trường Đại học; Cao đẳng; Viện nghiên cứu; Tổ chức KHCN, các cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng; các Ban QLDA, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng tham gia viết bài báo cáo khoa học cho Hội thảo.

 

Để tham gia viết bài khoa học cho Hội thảo, vui lòng Download phiếu đăng ký tại đây và gửi về địa chỉ như đã nêu trên thư mời.

phieudangky

 

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 10
Tổng truy cập: 8721455