PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO

 • Phòng Đào tạo thông báo:
 • 1. Lịch học Giáo dục Quốc Phòng - An Ninh dành cho khóa 12:
 • - Thời gian: từ ngày 14/8/2017 đến ngày 01/9/2017.
 • - Địa điểm: Tại trường Cao đẳng CN&QT Sonadezi.
 • 2. Thi lần 2 Học kỳ 2 năm học 2016-2017:
 • - Thời gian từ ngày 14/8 - 25/8 (Sẽ có thông báo chi tiết sau)
 • 3. Thi Tốt nghiệp lần 2 năm 2017:
 • - Thời gian từ ngày 29/8 - 30/8 (Sẽ có thông báo chi tiết sau)
 • 4. Thời gian học chính thức năm học 2017-2018 bắt đầu từ ngày 04/9/2017.
 • Trân trọng.
 • Phòng ĐT&QLKH.

 

 

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 63
Tổng truy cập: 8629071