Thông báo liên quan đến thời gian, môn thi, và điều kiện thi tốt nghiệp năm 2017

Phòng ĐT&QLKH thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 10 và các khóa về trước các thông tin liên quan đến thời gian, môn thi và điều kiện thi tốt nghiệp năm 2017. (Chi tiết file đính kèm)

 

Thông báo về thời gian ôn tập và thi tốt nghiệp

Thông báo về điều kiện thi và công nhận tốt nghiệp

Thông báo môn thi tốt nghiêp năm 2017

Danh sách môn thi và thời gian thi

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 16
Tổng truy cập: 8659216