Thông báo về việc đóng học phí, phí và lệ phí năm học 2017-2018

 

    Nhà trường thông báo về việc đóng học phí, phí và lệ phí năm học 2017-2018 (xem chi tết trong file đính kèm)

 

    Sinh viên các Khoá lưu ý đảm bảo thời hạn hoàn thành việc đóng học phí HK1:

- Khóa 11-12: Từ ngày 20/8/2017 đến ngày 30/9/2017.

- Khóa 13: Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 30/9/2017.

 

 

 Thông báo đóng học phí, phí và lệ phí NH 2017 - 2018

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 15
Tổng truy cập: 8659194