Chương trình Đào tạo Chương trình đào tạo liên kết Trường ĐH Kinh tế TPHCM liên kết Trường CĐ CN&QT Sonadezi tổ chức chương trình đào tạo Thạc sĩ QTKD (MBA) tại Đồng Nai.

Trường ĐH Kinh tế TPHCM liên kết Trường CĐ CN&QT Sonadezi tổ chức chương trình đào tạo Thạc sĩ QTKD (MBA) tại Đồng Nai.

Tra cứu điểm thi
Mã số sinh viên
Niên khóa
Học kỳ
Đối tác của trường
Liên kết website
Số người đang online: 16
Tổng truy cập: 9483848