KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI TOEIC NỘI BỘ (5/8/2018 và 6/8/2018)

Ngày đăng 04/08/2018 |

Khai giảng lớp luyện thi toeic nội bộ (5/8/2018 và 6/8/2018)

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ SONADEZI THÔNG BÁO

KHAI GIẢNG 02 LỚP TOEIC NỘI BỘ

*Lớp cuối tuần (KG: 8h Chủ nhật, 5/8/2018)

- Lịch học: Thứ 7 (18h00) - Chủ nhật (Sáng: 8h và Chiều: 14h)
- Chuẩn bị cho kỳ thi: 9/9/2018
*Lớp trong tuần (KG: 17h30 Thứ 2, 6/8/2018)
- Lịch học: Thứ 2 - 4 - 6, từ 17h30 -> 20h30
- Chuẩn bị cho kỳ thi THÁNG 11
*Học phí: 1.800.000 đ/ 60 tiết 

*Ghi danh tại văn phòng Trung tâm