KỲ THI TOEIC - THVP THÁNG 12/2018

Ngày đăng 29/11/2018 |

Kỳ thi TOEIC - THVP nội bộ tháng 12/2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

THÔNG BÁO KỲ THI TOEIC - THVP NỘI BỘ

THÁNG 12 NĂM 2018

  • THỜI GIAN THI:

          - Thi TOEIC: Chủ nhật, 16/12/2018 (Sáng 8h00 - Chiều 13h00)

          - Thi THVP: Chủ nhật, 23/12/2018 (Sáng 8h00 - Chiều 13h00)

  • ĐỊA ĐIỂM THI: Trường Cao Đẳng CN&QT Sonadezi
  • THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:

          - 03 hình 3X4 (Mặt sau: Họ tên, Lớp, Ngày sinh)

          - Lệ phí: 250.000 đồng/ thí sinh

  • LƯU Ý: Hạn chót ghi danh trước kỳ thi 03 ngày