TIN TỨC MỚI NHẤT

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 Đợt 1 Khóa 14

Thông báo lịch thi kỳ 2 năm học 2019-2020 - Đợt 1 Khóa 14

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 Đợt 1 Khóa 15

Thông báo lịch thi kỳ 2 năm học 2019-2020 - Đợt 1 Khóa 15

Sử dụng 02 phương thức để trúng tuyển tại Trường Sonadezi

Là một ngôi trường đào tạo theo hướng doanh nghiệp, đáp ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, được nhiều quý phụ huynh lựa chọn!

Thời khóa biểu môn học bổ sung - Khóa 13

Thời khóa biểu môn học bổ sung - Khóa 13 (Dành cho SV không làm Khóa luận tốt nghiệp)

TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH