Lịch thi

KỲ THI TOEIC NỘI BỘ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN THÁNG 07.2020
LỊCH THI TOEIC NỘI BỘ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN THÁNG 12/2019
Thông báo kỳ thi TOEIC - THVP nội bộ tháng 12 năm 2018
Kỳ thi toeic nội bộ (thời gian: 09/9/2018)
Thông báo kỳ thi TOEIC nội bộ 25/03/2018 - THVP nội bộ 01/04/2018
Thông báo kỳ thi tin học văn phòng nội bộ 17/9/2017
Thông báo kỳ thi TOEIC nội bộ 24/9/2017
Thông báo thi tin học văn phòng nội bộ 17/9/2017
Thông báo kỳ thi TOEIC nội bộ ngày 11/09/2016
Danh sách thi tin học A ngày 21/08/2016
Thông báo thi Tin học A Chủ nhật ngày 21/08/2016
Thông báo dời kì thi Tin học quốc gia A, B sang ngày 03/07/2016