Lịch thi

LỊCH THI NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN
LỊCH THI NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA  T7.2021 VÀ T8.2021
LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN T7.2021 VÀ T8.2021
KỲ THI TOEIC NỘI BỘ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN THÁNG 07.2020
LỊCH THI TOEIC NỘI BỘ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN THÁNG 12/2019
Thông báo kỳ thi TOEIC - THVP nội bộ tháng 12 năm 2018
Kỳ thi toeic nội bộ (thời gian: 09/9/2018)
Thông báo kỳ thi TOEIC nội bộ 25/03/2018 - THVP nội bộ 01/04/2018
Thông báo kỳ thi tin học văn phòng nội bộ 17/9/2017
Thông báo kỳ thi TOEIC nội bộ 24/9/2017
Thông báo thi tin học văn phòng nội bộ 17/9/2017
Thông báo kỳ thi TOEIC nội bộ ngày 11/09/2016