Lịch thi

Kỳ thi toeic nội bộ (thời gian: 09/9/2018)
Thông báo kỳ thi TOEIC nội bộ 25/03/2018 - THVP nội bộ 01/04/2018
Thông báo kỳ thi tin học văn phòng nội bộ 17/9/2017
Thông báo kỳ thi TOEIC nội bộ 24/9/2017
Thông báo thi tin học văn phòng nội bộ 17/9/2017
Thông báo kỳ thi TOEIC nội bộ ngày 11/09/2016
Danh sách thi tin học A ngày 21/08/2016
Thông báo thi Tin học A Chủ nhật ngày 21/08/2016
Thông báo dời kì thi Tin học quốc gia A, B sang ngày 03/07/2016
Thông báo thi tin học quốc gia trình độ A,B ngày 19/06/2016
Danh sách thí sinh thi TOEIC nội bộ ngày 05/06/2016
Thông báo thi tin học quốc gia trình độ A, B kỳ thi ngày 29/05/2016