Lịch thi

Thông báo thi tin học quốc gia trình độ A,B ngày 19/06/2016
Danh sách thí sinh thi TOEIC nội bộ ngày 05/06/2016
Thông báo thi tin học quốc gia trình độ A, B kỳ thi ngày 29/05/2016
Thông báo thi TOEIC nội bộ ngày 05/06/2016
Thông tin thi tin tin học quốc gia trình độ A, B kỳ thi ngày 07/05/2016
Thi TOEIC nội bộ. Kỳ thi ngày 13/03/2016
Thi Tin học Quốc gia trình độ A, B. Kỳ thi ngày 16/08/2015.
Trung tâm THNN thông báo thi Tin học trình độ A, B Quốc gia. Kỳ thi ngày 20/03/2016
Trung tâm Tin học Ngoại ngữ thông báo kỳ thi TOEIC nội bộ ngày 13/03/2016.