Lịch khai giảng

CHIÊU SINH LỚP LUYỆN THI NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN (THUDCB) CHUẨN ĐẦU RA
ĐĂNG KÍ MÔN HỌC TOEIC 1, TOEIC 3, TOEIC 4 ĐỢT 2
KHAI GIẢNG LỚP TOEIC 2
ĐĂNG KÍ MÔN HỌC TOEIC 1, TOEIC 2, TOEIC 3, TOEIC 4.
KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN NGÀY 12/03/2020
KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI TOEIC E5-C246 NGÀY 21/02/2020
KHAI GIẢNG MÔN TOEIC 4 VÀ NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Khai giảng lớp luyện thi toeic nội bộ (5/8/2018 và 6/8/2018)
Trong giai đoạn bùng nổ Công nghệ thông tin - Giao tiếp quốc tế thì việc trang bị hai công cụ đắt giá cho bản thân, bao ...
Lịch khai giảng tháng 6 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ Sonadezi
Thông báo khai giảng lớp luyện thi Tin học A đặc biệt ngày 01/08/2016
Thông báo lớp luyện thi Toeic đặc biệt ngày 27/06/2016