Lịch khai giảng

KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN CHUẨN ĐẦU RA
CHIÊU SINH LỚP LUYỆN THI NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN (THUDCB) CHUẨN ĐẦU RA
ĐĂNG KÍ MÔN HỌC TOEIC 1, TOEIC 3, TOEIC 4 ĐỢT 2
KHAI GIẢNG LỚP TOEIC 2
ĐĂNG KÍ MÔN HỌC TOEIC 1, TOEIC 2, TOEIC 3, TOEIC 4.
KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN NGÀY 12/03/2020
KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI TOEIC E5-C246 NGÀY 21/02/2020
KHAI GIẢNG MÔN TOEIC 4 VÀ NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
Khai giảng lớp luyện thi toeic nội bộ (5/8/2018 và 6/8/2018)
Trong giai đoạn bùng nổ Công nghệ thông tin - Giao tiếp quốc tế thì việc trang bị hai công cụ đắt giá cho bản thân, bao ...
Lịch khai giảng tháng 6 - Trung Tâm Tin học - Ngoại ngữ Sonadezi
Thông báo khai giảng lớp luyện thi Tin học A đặc biệt ngày 01/08/2016