Lịch khai giảng

Thông báo lớp luyện thi Toeic đặc biệt ngày 27/06/2016
Thông báo khai giảng lớp Luyện thi TOEIC
Thông báo khai giảng các lớp Tin học trong tháng 06
Thông báo khai giảng các khóa học Ngoại ngữ trong tháng 06
Thông báo khai giảng lớp học tiếng Nhật ngày 22/06/2016
Khai giảng lớp tiếng Nhật ngày 11/05/2016
Khai giảng lớp tiếng Hoa vào Thứ 4 ngày 27/04/2016
Thông báo lớp luyện thi TOEIC