Vừa làm vừa học

Lịch Ôn và Thi tốt nghiệp hệ cao đẳng vừa làm vừa học, liên thông trung cấp lên cao đẳng.
Thông báo khai giảng các ngành hệ chính quy buổi tối
Thông báo Lịch Ôn thi và Môn Thi Tốt nghiệp hệ Vừa làm Vừa học Buổi tối
Danh sách sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng hệ Vừa làm Vừa học và Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng hệ Chính quy ( Đợt 3)
Trường Cao đẳng công nghệ và Quản trị Sonadezi đã diễn ra buổi lễ tốt nghiệp cho sinh viên các khóa K3XD-LT, K4KT-LT và ...
Phòng HTQT&QHDN thông báo lịch học các môn mới đến các lớp
Thời khóa biểu lớp các lớp VLVH-VB2-LT
Mẫu đăng ký dự thi Cao đẳng VLVH