Liên kết đào tạo

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT
Tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Năm 2021
Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học
Tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Khóa 3 - Năm 2020
Lễ khai giảng khóa học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa 1 liên kết giữa Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi v ...
TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học Kinh tế TP.HCM hệ Vừa làm Vừa học- đợt 1 năm 2017 học tại CĐ Sonade ...
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm Vừa học Trường ĐH KINH TẾ TP.HCM – Khóa 2016, học tại CĐ Sonadezi
BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC UBIS (THỤY SĨ)
Tuyển sinh chương trình Thạc sỹ MBA Thụy Sỹ
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC TDOC - KHÓA HỌC ''XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG DOANH NGHIÊP''
Ngày 20-21/03/2015 vừa qua, Trường CĐ CN&QT Sonadezi đã phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ ...