Liên kết đào tạo

Lịch học và danh sách học Bổ túc kiến thức dành cho thí sinh đăng ký dự thi Cao học ngành QTKD năm 2020
Lịch học Bổ túc kiến thức môn Kinh tế vi mô dành cho thí sinh đăng ký dự thi Cao học ngành QTKD năm 2020
Tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Khóa 3 - Năm 2020
Lễ khai giảng khóa học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh khóa 1 liên kết giữa Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi v ...
TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Thông báo tuyển sinh liên thông Cao đẳng lên Đại học Kinh tế TP.HCM hệ Vừa làm Vừa học- đợt 1 năm 2017 học tại CĐ Sonade ...
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm Vừa học Trường ĐH KINH TẾ TP.HCM – Khóa 2016, học tại CĐ Sonadezi
BUỔI LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC UBIS (THỤY SĨ)
Tuyển sinh chương trình Thạc sỹ MBA Thụy Sỹ
CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC TDOC - KHÓA HỌC ''XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG DOANH NGHIÊP''
Ngày 20-21/03/2015 vừa qua, Trường CĐ CN&QT Sonadezi đã phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ ...
Ngày 09/05/2015 vừa qua, trường CĐ CN&QT Sonadezi đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển – Trường ĐH Kinh tế ...