Liên kết đào tạo

Ngày 09/05/2015 vừa qua, trường CĐ CN&QT Sonadezi đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển – Trường ĐH Kinh tế ...
Khai giảng lớp Giám đốc điều hành (C.E.O)