Kết quả thi

KẾT QUẢ KỲ THI TOEIC NỘI BỘ NGÀY 20/12/2020
KẾT QUẢ KỲ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN NGÀY 20/12/2020
KẾT QUẢ KỲ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN NGÀY 05/07/2020
KẾT QUẢ KỲ THI TOEIC NỘI BỘ NGÀY 05/07/2020
KẾT QUẢ KỲ THI TOEIC NỘI BỘ NGÀY 29/12/2019
KẾT QUẢ KỲ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 22.12.2019
Điểm thi Toeic nội bộ ngày 22/09/2019
Điểm thi Toeic nội bộ ngày 09/06/2019
Điểm thi Toeic nội bộ ngày 21/04/2019
Điểm thi các lớp học lại Anh văn TOEIC 1, TOEIC 2, TOEIC 4
Kết quả thi chứng chỉ quốc gia tin học A ngày 03/07/2016
Điểm thi TOEIC nội bộ ngày 05/06/2016