Kết quả thi

KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG NHẬT CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 04/07/2021
KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 04/07/2021
KẾT QUẢ KỲ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN NGÀY 04/07/2021
KẾT QUẢ KỲ THI TOEIC NỘI BỘ NGÀY 20/12/2020
KẾT QUẢ KỲ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN NGÀY 20/12/2020
KẾT QUẢ KỲ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN NGÀY 05/07/2020
KẾT QUẢ KỲ THI TOEIC NỘI BỘ NGÀY 05/07/2020
KẾT QUẢ KỲ THI TOEIC NỘI BỘ NGÀY 29/12/2019
KẾT QUẢ KỲ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 22.12.2019
Điểm thi Toeic nội bộ ngày 22/09/2019
Điểm thi Toeic nội bộ ngày 09/06/2019
Điểm thi Toeic nội bộ ngày 21/04/2019