Tân sinh viên

Tân sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi tham dự tuần lễ sinh hoạt đầu khóa
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi tổ chức cho hơn 200 sinh viên Khóa 14 tham quan thực tế tại công ty Ajino ...
Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi đã tổ chức Ngày hội tựu trường với chủ đề: Cơ hội và ước mơ với sự tham d ...
Các buổi học chính trị đầu năm của Trường Sonadezi giúp cho các tân sinh viên làm quen với môi trường Cao đẳng – nơi mà ...
Đại học rất tốt và thực sự cần thiết, nhưng không phải con đường duy nhất để dẫn đến thành công. Trên thế giới đã chứng ...
Chúc mừng những “tân binh” K13 đến với đại gia đình Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi!
Đã 6 tháng 15 ngày trôi qua kể từ ngày đầu tiên tớ đặt chân tới mái trường Cao đẳng Công nghệ và quản trị Sonadezi dấu y ...
Nếu như tôi không vào Cao đẳng thì bây giờ tôi sẽ ra sao? Nếu như tôi không chọn ngành này thì bây giờ tôi đang học ngàn ...
Thời gian thấm thoắt trôi đi, không chờ đợi ai, không chịu nhượng bộ bất cứ điều gì. Chỉ cách đây gần 1 năm thôi, có nhữ ...
Năm nhất cho bạn cơ hội để tái khẳng định những giá trị của bản thân, hoài nghi với những định kiến có sẵn và tạo tiền đ ...