Học bổng sinh viên

Học bổng từ Hiệp hội thương mại Đài Loan – Chi hội Đồng Nai dành cho trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi
Học bổng "Long Thành Golf - Tiếp bước thành công"