Cơ hội việc làm

Công ty Công nghệ Chang Shin (Việt Nam) tuyển dụng
Công ty TNHH Mercafe tuyển dụng
Công ty Hwa Seung Vina tuyển dụng
Công ty TNHH H.A.V.A.S Tuyển dụng Kỹ thuật May
Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tuyển dụng
Công ty Asia Garment tuyển dụng Công nhân May
Công ty CP TP Holding Miền Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai tuyển dụng QA Auditor, nhân viên IE
Ngân Hàng Đông Á - CN Đồng Nai tuyển dụng nhân viên quản lý tín dụng, nhân viên khách hàng cá nhân
Công ty Cổ phần Gas Việt Nhật tuyển dụng thực tập sinh kế toán
Công ty TNHH Saite Power Source Việt Nam tuyển dụng quản lý kho, nhân viên kế toán, trợ lý sản xuất, phiên dịch
Công ty GS Engineering and Construction tuyển dụng nhân viên "Construction Site Administration"