Cơ hội việc làm

Công ty TNHH Quốc tế Kim Bảo Sơn Việt Nam tuyển dụng nhân viên kế toán, cán bộ dự bị, vào 100 lao động nữ phổ thông
Công ty CP TM DV Phong Vũ tuyển dụng nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên CNTT
Công ty TNHH DK Vina tuyển dụng nhân viên kinh doanh, nhân viên điện, cơ khí
Công ty TNHH Yulung Paint Manufacturing Việt Nam tuyển dụng nhân viên kinh doanh phụ trách kỹ thuật
Công ty Cổ Phần Kim Loại tuyển dụng nhân viên kinh doanh
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai tuyển dụng nhân viên kho, nhận giao hàng, nhân viên kiểm hàng, bảo trì hệ thố ...
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học R.E.P tuyển dụng trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất
Doanh nghiệp nội thất Đức Minh Thắng tuyển dụng nhân viên kế toán
Công ty TNHH Epic Designers Việt Nam tuyển dụng nhân viên kỹ thuật May, thông dịch viên tiếng anh
Công ty TNHH MUTO Việt Nam tuyển dụng nhân viên sản xuất
Công ty TNHH HOSSACK Việt Nam tuyển dụng nhân viên văn phòng nhiều chế độ ưu đãi
Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tuyển dụng nhiều vị trí