Trường Cao đẳng
Công nghệ và Quản trị Sonadezi

Địa chỉ
Số 01, đường 6A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai
Email
info@sonadezi.edu.vn
Tel
0251.3994.011/012/013
Fax
0251.3994.010
Hotline
Hotline: 1900 633950