TIN TỨC TỔNG HỢP

KẾT QUẢ KỲ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN NGÀY 04/07/2021
KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 04/07/2021
KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG NHẬT CHUẨN ĐẦU RA NGÀY 04/07/2021
CHIÊU SINH LỚP LUYỆN THI NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN (THUDCB) CHUẨN ĐẦU RA
LỊCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN T7.2021 VÀ T8.2021
LỊCH THI NGOẠI NGỮ CHUẨN ĐẦU RA  T7.2021 VÀ T8.2021
KẾT QUẢ KỲ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN NGÀY 20/12/2020
KẾT QUẢ KỲ THI TOEIC NỘI BỘ NGÀY 20/12/2020
KẾT QUẢ KỲ THI TOEIC NỘI BỘ NGÀY 05/07/2020
KẾT QUẢ KỲ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN NGÀY 05/07/2020
KỲ THI TOEIC NỘI BỘ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN THÁNG 07.2020
Thông báo đăng ký tuyển sinh các lớp Liên thông Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2020