TIN TỨC TỔNG HỢP

ĐĂNG KÍ MÔN HỌC TOEIC 1, TOEIC 2, TOEIC 3, TOEIC 4.
KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN NGÀY 12/03/2020
KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI TOEIC E5-C246 NGÀY 21/02/2020
KẾT QUẢ KỲ THI TOEIC NỘI BỘ NGÀY 29/12/2019
KẾT QUẢ KỲ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 22.12.2019
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ trực thuộc Trường cao đẳng Công nghệ & Quản trị Sonadezi được thành lập theo Quyết định số ...
LỊCH THI TOEIC NỘI BỘ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN THÁNG 12/2019
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản
Thông báo kỳ thi TOEIC - THVP nội bộ tháng 12 năm 2018
Khai giảng lớp luyện thi toeic nội bộ (5/8/2018 và 6/8/2018)
Kỳ thi toeic nội bộ (thời gian: 09/9/2018)