TIN TỨC TỔNG HỢP

KỲ THI TOEIC NỘI BỘ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN THÁNG 07.2020
Thông báo đăng ký tuyển sinh các lớp Liên thông Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2020
ĐĂNG KÍ MÔN HỌC TOEIC 1, TOEIC 3, TOEIC 4 ĐỢT 2
KHAI GIẢNG LỚP TOEIC 2
ĐĂNG KÍ MÔN HỌC TOEIC 1, TOEIC 2, TOEIC 3, TOEIC 4.
KHAI GIẢNG LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN NGÀY 12/03/2020
KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI TOEIC E5-C246 NGÀY 21/02/2020
KẾT QUẢ KỲ THI TOEIC NỘI BỘ NGÀY 29/12/2019
KẾT QUẢ KỲ THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 22.12.2019
Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ trực thuộc Trường cao đẳng Công nghệ & Quản trị Sonadezi được thành lập theo Quyết định số ...
LỊCH THI TOEIC NỘI BỘ VÀ TIN HỌC ỨNG DỤNG CƠ BẢN THÁNG 12/2019
Tin học ứng dụng CNTT cơ bản