TIN TỨC TỔNG HỢP

Thông báo đăng ký tuyển sinh các lớp Liên thông Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2020
Tuyển sinh Liên thông Đại học Kinh tế TP.HCM - Năm 2020
Tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Khóa 3 - Năm 2020
Ngày 20-21/03/2015 vừa qua, Trường CĐ CN&QT Sonadezi đã phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ ...