TIN TỨC TỔNG HỢP

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT
Tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Năm 2021
Tuyển sinh Văn bằng 2 Đại học Vừa làm vừa học
Thông báo đăng ký tuyển sinh các lớp Liên thông Đại học Kinh tế TP.HCM năm 2020
Tuyển sinh Liên thông Đại học Kinh tế TP.HCM - Năm 2020
Tuyển sinh chương trình Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Khóa 3 - Năm 2020
Ngày 20-21/03/2015 vừa qua, Trường CĐ CN&QT Sonadezi đã phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ ...