Giới thiệu

Là đơn vị trực thuộc Trường cao đẳng Công nghệ & Quản trị Sonadezi được thành lập từ năm 2005, với đội ngũ nhân viên, giảng viên có chuyên môn cao, tận tâm. Trung tâm luôn đặt trọng tâm vào việc nắm bắt, cập nhật những xu hướng đào tạo tiến bộ trong thời đại "Công nghệ thông tin - Ngoại ngữ lên ngôi" nhằm đáp ứng một lượng lớn nhu cầu học tập của cá nhân cũng như Doanh nghiệp. 

Mục tiêu đào tạo của Trung tâm là cung cấp những khóa học ngắn hạn về ngoại ngữ, tin học cho mọi đối tượng: sinh viên trường, học viên bên ngoài, các cán bộ công nhân viên thuộc các doanh nghiệp trong và ngòai nước. Đặc biệt, Trung tâm còn đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp và tổ chức lớp học theo ca cho đội ngũ công nhân của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của tỉnh Đồng Nai.

Các khóa học Ngoại ngữ, Tin học của Trung tâm được thiết kế chuyên biệt cho từng cấp độ: Sơ cấp - Trung cấp - Cao cấp phục vụ cho nhu cầu thực tế của học viên là "Học để dùng"

Với cơ sở vật chất hiện đại, phương tiện học tiện nghi, Trung tâm đã thu hút số lượng học viên ngay từ ngày thành lập đến thời điểm hiện tại. Trung tâm tiến hành chiêu sinh và tư vấn cho người học hằng ngày tại Văn phòng Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ của Trường Cao đẳng Sonadezi.