Công nghệ May (Quản lý)

Ngày đăng 17/10/2018 |

Ngành: Công nghệ may (Quản lý sản xuất) - Thời gian đào tạo: 2.5 năm

     Tại sao chọn Công nghệ May (Quản lý sản xuất)?

Đào tạo kỹ sư công nghệ May có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững các kiến thức về quản lý công nghiệp ngành May tại các doanh nghiệp.

Có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong sản xuất và thực hành thành thạo trong công việc chuyên môn.

Có khả năng khá tốt về ngoại ngữ, vi tính ứng dụng chuyên ngành; có kỹ năng giao tiếp, tự nghiên cứu, học tập để thích ứng với môi trường công nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế.

     Chương trình đào tạo

Thời gian đào tạo 2.5 năm

 • Số lượng môn học: 37 môn
 • Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1.935 giờ
 • Khối lượng các môn học đại cương: 540 giờ
 • Khối lượng các môn học chuyên ngành: 1.395 giờ
 • Khối lượng lý thuyết: 758 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.133 giờ; Kiểm tra: 44 giờ.

Xem chi tiết Chương trình đào tạo: TẠI ĐÂY

     Triển vọng nghề nghiệp

Kỹ năng nghề nghiệp:

 • May hoàn chỉnh sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp.
 • Xây dựng được định mức đơn hàng, quy trình công nghệ may, sơ đồ chuyền, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm may.
 • Biết cách phân loại, đánh giá, quản lý chất lượng sản phẩm, từ đó xác định được các dạng sai hỏng, nguyên nhân và đưa ra biện pháp phòng ngừa, sửa chữa để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm may.
 • Lập tác nghiệp cắt, trải vải, giác sơ đồ (thủ công) các loại sản phẩm may từ đơn giản đến phức tạp.
 • Sử dụng thành thạo các loại máy may và các thiết bị may.
 • Tính toán được định mức, chỉ số hiệu năng, giá thành sản xuất, thiết lập được quy trình sản xuất sản phẩm may, và thiết kế chuyền may.
 • Biết cách lập kế hoạch, tổ chức quản lý sản xuất ở các bộ phận cắt, may, hoàn tất.
 • Biết quản lý chuyền sản xuất, cách xác định số lượng hàng tồn đang sản xuất.

Kỹ năng mềm:

 • Kỹ năng làm việc nhóm (nguyên tắc làm việc nhóm, tạo sự tin tưởng, phản ứng trong các tình huống xung đột, các hình thức khen thưởng).
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề (phân tích, xác định nguyên nhân, phương án giải quyết, phân tích phương án lựa chọn).
 • Kỹ năng đào tạo công nhân (đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện kế hoạch đào tạo, theo dõi đảm bảo tiến trình đào tạo, soạn thảo báo cáo).

Kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin:

 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Power Point, Internet) tương đương chứng chỉ tin học quốc tế MOS.

Kỹ năng giao tiếp Ngoại ngữ:

 • Sử dụng kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh đạt trình độ ngoại ngữ Bậc 3 (B1) theo quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên.

Thái độ:

 • Trung thực, năng động, sáng tạo.
 • Tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.
 • Tuân thủ pháp luật, các quy định của xã hội và cộng đồng.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

Lĩnh vực làm việc:

 • Làm việc trong các lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành May, Quản lý sản xuất.

Vị trí công việc:

 • Tổ trưởng bộ phận cắt, hoàn tất
 • Nhân viên bộ phận kho
 • Nhân viên lập kế hoạch sản xuất
 • Nhân viên phụ chuyền
 • Nhân viên IE (Industry Engineer)/LEAN
 • Nhân viên theo dõi đơn hàng
 • Nhân viên giác sơ đồ (thủ công)
 • Nhân viên tính định mức và cân đối NPL cho đơn hàng
 • Nhân viên kỹ thuật may - Garment Technician
 • Nhân viên đào tạo kỹ thuật may
 • Nhân viên kiểm tra chất lượng KCS/QC
 • Nhân viên triển khai sản xuất

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Có khả năng học liên thông lên các trường đại học phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

     Điều kiện tuyển sinh

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi tuyển sinh theo phương thức:

 • Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào Học bạ THPT hoặc tương đương
 • Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với Phòng Tuyển sinh:

Facebook: https://facebook.com/truongsonadezi/

Hotline: 1900 633 950 

Email: tuyensinh@sonadezi.edu.vn