Khóa tập huấn “Cập nhật Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế QĐ 15/2006/QĐ-BTC”

Ngày đăng 25/07/2015 |

Ngày 20-21/03/2015 vừa qua, Trường CĐ CN&QT Sonadezi đã phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa đào tạo “Cập nhật Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế QĐ 15/2006/QĐ-BTC”

Ngày 20-21/03/2015 vừa qua, Trường CĐ CN&QT Sonadezi đã phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức khóa đào tạo “Cập nhật Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế QĐ 15/2006/QĐ-BTC”

Khóa tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ kế toán tại các doanh nghiệp và kiểm toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời các nội dung mới, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Chế độ kế toán doanh nghiệp mới. Khóa học đã thu hút 98 học viên tham dự và được học viên đánh giá cao.

Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế toàn bộ Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Chế độ mới này tốt hơn rất nhiều so với QĐ 15, cực kỳ minh bạch và khá tuân thủ chuẩn mực kế toán quốc tế, có hiệu lưc thi hành từ 01/01/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm 2015 trở đi. Đây là chương trình cập nhật kiến thức rất bổ ích nhằm giúp người tham dự nắm bắt và thực hiện tốt các quy định mới. Cuối buổi học, học viên thảo luận rất sôi nổi, trao đổi về những vướng mắc với giảng viên của VCCI và được giảng viên hướng dẫn cụ thể, với kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin củamình đã giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.