Thi Tin học A, B. Kỳ thi ngày 20/03/2016

Ngày đăng 22/01/2015 |

Trung tâm THNN thông báo thi Tin học trình độ A, B Quốc gia. Kỳ thi ngày 20/03/2016

Trung tâm THNN thông báo thi Tin học trình độ A, B Quốc gia. Kỳ thi ngày 20/03/2016.

THÔNG BÁO

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi thông báo tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Quốc gia Tin học, trình độ A, B. Kỳ thi ngày 20/03/2016 với chi tiết như sau: 

1. Thời gian thi : Sáng Chủ nhật ngày 20/03/2016 từ 8h00 đến 10h00. 

2. Địa điểm thi : Tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi. 

3. Đối tượng : Sinh viên của Trường và các HV thuộc TT TH-NN, thí sinh tự do. 

4. Lệ phí thi : 220.000đ/thí sinh: . 

5. Thời gian đăng ký thi : Từ nay đến hết ngày 14/03/2016. 

6. Địa điểm đăng ký thi : Tại Văn phòng Trung tâm TH-NN từ Thứ hai đến Thứ sáu; Thứ bảy từ 14h00 đến 18h00.