Thi Tin học Quốc gia trình độ A, B. Kỳ thi ngày 16/08/2015.

Ngày đăng 24/07/2015 |

Thi Tin học Quốc gia trình độ A, B. Kỳ thi ngày 16/08/2015.

THÔNG BÁO

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi thông báo tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Quốc gia Tin học, trình độ A, B. Kỳ thi ngày16/08/2015 với chi tiết như sau:

1. Thời gian thi : Sáng Chủ nhật ngày 16/08/2015 từ 8h00 đến 10h00.

2. Địa điểm thi : Tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi.

3. Đối tượng : Sinh viên của Trường và các HV thuộc TT TH-NN, thí sinh tự do.

4. Lệ phí thi : 220.000đ/thí sinh: .

5. Thời gian đăng ký thi : Từ nay đến hết ngày 12/08/2015.

6. Địa điểm đăng ký thi : Tại Văn phòng Trung tâm TH-NN từ Thứ hai đến Thứ sáu (14h30->21h00); Thứ bảy từ 14h00 đến 18h00.