Thi TOEIC nội bộ. Kỳ thi ngày 13/03/2016

Ngày đăng 15/02/2016 |

Thi TOEIC nội bộ. Kỳ thi ngày 13/03/2016

Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ thông báo: Thi TOEIC nội bộ ngày 13/03/2016. Thời hạn đăng ký từ 14/01/2016 đến hết ngày 04/03/2016.

Xem chi tiết thông báo